Dnes je 29.03.2020

Uvoľnilo sa pracovné miesto, máte záujem?

Ak hľadáte pracovnú príležitosť, základná škola v Sliači ponúka hneď dve.

Riaditeľka Základnej školy A. Sládkoviča Sliač prijme do pracovného pomeru: pracovná pozícia zamestnanca: pomocný kuchár/ pomocná kuchárka, kvalifikačné predpoklady: vyučený kuchár/kuchárka.

Ďalej je voľná pracovná pozícia zamestnanca: asistent učiteľa, kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v študijnom odbore pedagogika. Obidve pracovné pozície dátum nástupu: 01.09. 2015.

Požadované doklady:
1) žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,

2)profesijný životopis,

3)doklady o vzdelaní, príp. praxi,

4) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

5) súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle § 7 ods. (1) a (2) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti: Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy v termíne do 20. 08. 2015.

Adresa školy: Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, 96231 Sliač

Kontakt:
tel.: 0904 484 583
email: zssliac@zssliac.sk

 

 

zdroj sliac.sk

-news-
17. 08. 2015


comments powered by Disqus

Kategórie